English | 繁體 | 简体

王楚雲 - 合夥人


資歷撮要

王楚雲律師擁有多年執業經驗,對物業訴訟、建築及物業管理糾紛、土地收回、遺產承辦及家事婚姻等問題,有廣泛深入的經驗。他亦擅於處理非訴訟性的公司及合同事宜。


學歷及專業資格

  • 1987年香港大學文學士
  • 1995年香港大學法律專業證書
  • 1999年香港大學法學碩士
  • 2005年香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士
  • 1997年香港特別行政區高等法院律師
  • 2012年中國委託公證人
返回